آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا از اخرین اخبار ، محصولات و قرارداد ها باخبر شوید

پرکن خطی مایعات

Linear filling of liquids

در
نام سرمایه گذار:
Ahmad rasouli
تاریخ ارسال:
December 29, 2019
موقعیت:
Tehran
مقدار:
medium
طراح:
Engineer Borji
درباره پرژوه

Buy from the manufacturer

  • Higher quality
  • lower price
  • Warranty
  • Free installation
  • free consultation
  • after sales services
  • Easier choice

Contact the following number for advice and to receive invoices and catalogs
09121868454

Or connect with us on WhatsApp09917888125

Or send an SMS

send sms

× به مشاوره نیاز دارید؟